GRUPA

Cheerleading to połączenie tańca sportowego, cheerledingu, gimnastyki i podstaw akrobatyki. Wszystkie elementy połączone  tworzą efektowne widowiska.  Nasz klub szkoli zawodniczki do udziału w rywalizacji sportowej Polskiego Związku Cheerleadingu. Dodatkowo przygotowujemy się do udziału w konkursach tanecznych oraz lokalnych pokazach. Dzieci od 4 roku życia uczone są motoryki, gimnastyki, podstaw akrobatyki, rytmiki, praca w grupie, wzajemnego zaufania, szacunku i wielu innych wartości płynących z uprawiania sportu.  

 

Akrobatyka rozszerzona dla zawodniczek, które maja większe predypozycje w tej dziedzinie i należą do grup cheer.  Nauka  gwiazd, stania na rękach , w dalszym czasie  przejść do bardziej skomplikowanych ewolucji takich jak np. salto czy fiflak, przeżuty bokiem.

 

 

Idealne zajęcia samodzielne i jednoczesna baza do innych dyscyplin sportowych

MOTORYKA | POPRAWA MOBILNOŚCI , WYDOLNOŚCI | WSPIERANIE | PRAWIDŁOWEJ POSTAWY CIAŁA | kształtowanie koordynacji ruchowej 

Grupa koedukacyjna gimnastyczno-akrobatyczna.  Zawodnicy z tej grupy zawsze mają możliwość w ciągu roku przejścia do grup CHEER, aby podjąć możliwość rywalizacji sportowej i udziału w zawodach. Grupa dla osób nie lubiących tańca, pokazów i występów na scenie. 

Nauka figur akrobatycznych zaczynając od przewrotów, szpagatów bocznych, przednich,  mostków, gwiazd, stania na rękach , w dalszym czasie  przejść do bardziej skomplikowanych ewolucji takich jak np. salto czy fiflak, przeżuty bokiem.

Osoby bardziej odważne i chętne będą miały możliwość stanąć na scenach pokazując krótkie układy akrobatyczne, a w przysżłoćci dołączyć do dywizji CHEER.

Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po 1 h. Jeden raz gimnastyka – podczas zajęć zajmujemy się poprawą ogólną mobilności, sprawności, motoryką, podstawy do figur akrobatycznych, stretching. Jeden raz akrobatyka- podczas której poznajemy figury akrobatyczne przy użyciu ścieżek i mat gimnastycznych, doskonalimy precyzyjność wykonywania figur.